Vrsta licence se određuje prema načinu korištenja – lokalna licenca (za jedno računalo) ili mrežna licenca (za više računala u mreži ili na virtualnim mašinama).

Lokalna licenca s hardverskim ključem (fleksibilna)

Možete instalirati programe na bilo koji broj računala, uz napomenu da programi rade samo na onom računalu u koje je uključen USB s licencom. Individualne licence se mogu instalirati na jedan ili više lokalnih ključeva prema potrebama korisnika.

Lokalna licenca sa softverskim ključem (zaključana)

Možete instalirati i koristiti softver samo na jednom računalu. Ukoliko kupite novo računalo, ključ se može prenijeti (u slučaju da imate komercijalnu verziju). Softverski ključ se šalje putem emaila. Individualne licence se mogu instralirati na jednom ili više lokalnih ključeva ovisno o potrebama korisnika.

Mrežna licenca

Možete koristiti softver na više računala u mreži ili na virtualnim mašinama. Maksimalni broj korisnika koju mogu raditi u softveru u isto vrijeme ovisi o broju kupljenih licenci. Mrežni hardverski ključ spojen na bilo koje računalo u mreži je neophodan za pokretanje softvera.

Mrežna licenca (korporativna)

Korporativna licenca dopušta korištenje softvera od strane više legalnih entiteta unutar korporacije, npr. programi su kupljeni od glavne tvrtke kako bi softver mogle koristiti njene podružnice. Kontaktirajte nas za više informacija.

Vrste ključeva

Više informacija o ključevima i licenciranju.

Isprobajte rad u GEO5 softveru

Aktivirajte Trial verziju od 14 dana potpuno besplatno bez ograničenja u proračunu.