GEO5

Proračun iskopa

Provjera obalnih konstrukcija

Detaljna analiza obalnih konstrukcija se može provesti u programu Provjera zagatne stijene, gdje se konstrukcija opterećuje sa zemljanim pritiscima ovisno o njenoj deformaciji. Program provjerava nosivost obalne konstrucije, unutarnju stabilnost sustava sidrenja, nosivost individualnih sidara, hidrauličke provjere i/ili vertikalnu nosivost.

Globalna stabilnost konstrukcije se rješava programom Stabilnost kosina. Svi potrebni podaci se automatski prenose između oba programa.
Zemljani pritisci se nanose na glavnu konstrukciju koja se provjerava u programu Pritisci tla.

Proračun obalne konstrukcije

Inicijalni proračun obalne konstrukcije se može odraditi u programu Dizajn zagatne stijene. Glavni rezultati dobiveni u ovom programu su minimalna potrebna dubina konstrukcije u tlu, preliminarne unutarnje sile i sile u sidrima.

Konstrukcija može biti opterećenja aktivnim tlakom, povećanim aktivnim tlakom ili tlačnim silama u mirovanju.

MKE proračuni

Numerički proračun kompleksnih iskopa, često u kombinaciji s drugim konstrukcijama, može biti proveden u programu MKE.Moguće je modelirati sve vrste poprečnih presjeka, sidara, greda, itd. Prednost je mogućnost korištenja raznih nelinearnih modela materijala za sprecifične vrste; npr. Cam-clay model ili hipoplastična glina.

GEO5 štedi vaše vrijeme!

Više izjava korisnika

Isprobajte rad u GEO5 softveru

Aktivirajte Trial verziju od 14 dana potpuno besplatno bez ograničenja u proračunu.