GEO5

Proračun potpornih zidova

Konvencionalni potporni zidovi

Gravitacijski ili kameni zidovi se mogu riješiti u programu Gravitacijski zid.U ovom programu moguće je kreirati vlastiti oblik poprečnog presjeka zida. Armiranobetonski konzolni zidovi se mogu proračunati u programu Konzolni zid. Upornjaci mostova s opcijom krila se mogu riješiti u programu Upornjak.

Svi programi za proračun zidova su povezani s drugim programima. Globalna stabilnost se proračunava u programu Stabilnost kosina, nosivost temelja se rješava u specifičnim programima za plitko i duboko temeljenje. Svi potrebni podaci se automatski prenose između programa.

Segmentni potporni zidovi

Segmentni zidovi su izrađeni od više blokova. Ovo uključuje gabione, koji se mogu proračunati u programu Gabion. Program Prefabriciran zid se koristi za proračun zidova od prefabriciranih blokova. Posebni program Redi-Rock podporni zid koristi blokove od Redi-Rock Inc. sistema. Svaki od ovih programa uključuje sustav sidara blokova.

Program za Zidani zid se koristi za zidove od armiranih elemenata sa betonskim temeljima.

Ojačani zemljani zidovi

Posebne vrste potpornih zidova od ojačanog tla se mogu riješiti u dva programa. Program MST zid uzima u obzir tlo ojačano geo-armaturom, dok Sidrena kosina radi s čavlima.

Glavna konstrukcija je opterećena sa zemljanim pritiskom i proračunata u programu Pritisci tla.

GEO5 štedi vaše vrijeme!

Više izjava korisnika

Isprobajte rad u GEO5 softveru

Aktivirajte Trial verziju od 14 dana potpuno besplatno bez ograničenja u proračunu.