GEO5

Plitko temeljenje

Točkasto i trakasto temeljenje

Najčešći oblik plitkih temelja su točkasti temelji. Razni oblici temelja se mogu proračunati u programima Plitko temeljenje i the Plitko temeljenje CPT.

Program Plitko temeljenje koristi karakteristike M-C čvrstoće (ϕ, c) kako bi odredio nosivost temeljnog tla, dok program Plitko temeljenje CPT određuje nosivost dirktno na temelju terenskih ispitivanja. Uz statički penetracijski pokus (CPT), također dopušta i odabir standardne penetracije ili presiometra (SPT, PMT).

Oba programa mogu proračunati slijeganje, proračunati armaturu AB temelja i riješiti slučajeve trakastih temelja s kontinuiranim opterećenjem; npr. ispod zidova.

Ploče i temeljne podloge

Program Ploča služi za proračun podloga temelja i ploča. Određuje deformacije, unutranje sile i armaturu ploča koristeći metodu konačnih elemenata (MKE). Ploče mogu imati razne vrste oslonaca; npr. piloti ili elastična podloga. Program također može proračunati podne ploče.

Trakasti temelji

U slučaju da temeljne stope nisu jednoliko opterećene; npr. ispod stupova, preporučamo koristiti program Greda, koji dopušta određivanje unutarnjih sila u gredi postavljenoj na elastičnoj podlozi.

GEO5 štedi vaše vrijeme!

Više izjava korisnika

Isprobajte rad u GEO5 softveru

Aktivirajte Trial verziju od 14 dana potpuno besplatno bez ograničenja u proračunu.