Proračun pojedinačnog pilota

Program Pilot se koristi za proračune vertikalne i horizontalne nosivosti pojedinačnih pilota. Ovaj proračun se može provesi po nekoliko analitičkih metoda i numerički putem metode opruga. Program koristi krivulju opterećenje-slijeganje iz koje se može odrediti slijeganje pilota. Program također proračunava uzdužnu i poprečnu armaturu AB pilota. Također je moguće provjeriti nosivost drvenih i čeličnih pilota.

Vertikalna nosivost i slijeganje pilota se također mogu odrediti direktno iz rezultata terenskih ispitivanja (CPT, SPT) u programu Pilot CPT.

Proračun skupine pilota

Grupe pilota ili mikropilota spojenih krutom pločom se mogu proračunati u programu Skupina Pilota. Proračun se može provesti analitički za kohezivna i nekohezivna tla i numerički putem metode opruga. Prilikom korištenja metode opruga, nosivosti individualnih pilota ili mikropilota se mogu provjeriti u programima Pilot ili Mikropilot. Podaci se automatski prenose u oba programa.

Grupe pilota se mogu proračunati direktno iz podataka terenskih ispitivanja u prgramu Pilot CPT.

Proračun mikropilota

Program Micropilot proračunava mikropilote opterećne normalnim silama i momentima. Može provjeriti nosivost na vertikalno opterećenje pilota i korijena pilota. Program također provodi i provjere izvijanja i uzima u obzir utjecaje korozije.

GEO5 štedi vaše vrijeme!

Više izjava korisnika

Isprobajte rad u GEO5 softveru

Aktivirajte Trial verziju od 14 dana potpuno besplatno bez ograničenja u proračunu.