GEO5

Geološko modeliranje

Izrada 3D modela tla

Osnovni program za kreiranje 3D modela slojeva tla je Stratigrafija.

Tijek modeliranja odgovara opisu posla geologa:

  • Unos podataka ispitivanja gradilišta – bušotine, bunari, CPT-ovi, SPT-ovi, itd.
  • Interpretacija unesenih podataka i izrada profila tla
  • Izrada 2D poprečnih presjeka slična kao u CAD programima
  • Automatska izrada 3D modela prema unesenim poprečnim presjecima

Svi uneseni podaci se mogu koristiti za izradu geološke dokumentacije.

Izvoz podataka u GEO5 programe

3D model se također može koristiti za unos podataka u sve druge GEO5 programe – profili tla se iz proizvoljnih kordinata mogu kopirati u 1D programe; npr. za plitko ili duboko temeljenje, a potpuni presjeci se mogu prebaciti u 2D programe; npr. za proračun stabilnosti. Svi uneseni podaci se mogu dodati u geološku dokumentaciju.

Cijeli model se može izvesti u druge programe u raznim formatima; npr. IFC, DWG, DXF, LandXML, i kostistiti za BIM modeliranje.

Modeliranje zemljanih radova

Koristeći dodatni modul Stratigrafija – Zemljani radovi, mogu se raditi razne modifikacije na gotovom 3D modelu; npr. iskop za temeljne jame, izrada nasipa, modeliranje linearnih ili plošnih konstrukcija. U svakoj fazi konstrukcije, moguće je proračunati volumene iskopa i nasipa ili proračunati promjenu volumena vode iznad razine tla.

GEO5 štedi vaše vrijeme!

Više izjava korisnika

Isprobajte rad u GEO5 softveru

Aktivirajte Trial verziju od 14 dana potpuno besplatno bez ograničenja u proračunu.