GEO5 softver

Stabilnost kosina

Ovaj softver služi za izvedbu proračuna stabilnosti kosine (nasipi, usjeci, usidrene potporne konstrukcije, MST zidovi, itd.). Klizna ploha se podrazumijeva kao kružna ili poligonalna te se proračunava prema svim glavnim metodama.

Stabilnost kosina - Protok vode je dodatni modul za određivanje pornih pritisaka na nasipima kosteći analizu protoka vode u stanju mirovanja ili gibanja uz podzemno procjeđivanje.

Glavne značajke

 • Metode analize - Bishop, Fellenius/Petterson, Spencer, Morgenstern-Price, Sarma, Janbu, Shahunyanc, ITFM (Kineski standardi)
 • Modeli materijala prema Mohr-CoulombuHoek-Brownu
 • Provjere se mogu provesti u skladu s EN 1997-1, LRFD ili klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti)
 • EN 1997 – mogućnost odabira parcijalnih faktora na temelju Nacionalnih dodataka
 • EN 1997 – mogućnost izbora svih pristupa dimenzioniranju, u skladu s proračunskom situacijom
 • Jednostavan unos geometrije slojeva
 • Ugrađena baza podataka za tla i stijene
 • Brza i pouzdana optimizacija kružnih i poligonalnih kliznih površina
 • Proizvoljan broj opterećenja na konstrukciju (trakasto, trapezoidno, koncentrirano opterećenje)
 • Proizvoljan broj sidara
 • Prisutnost vode modelirane pomoću tablice podzemnih voda ili koristeći izolinije pornih pritisaka
 • Analiza brzog pada, vlačne pukotine
 • Rukovodi nizom konstrukcija kosina u jednom zadatku analize
 • Jednostavno modeliranje krutih tijela
 • Utjecaji potresa
 • Izlazni podaci proračunatih kosina tijekom optimizacije
 • Uzima u obzir foliaciju tla
 • Geoarmatura može biti uključena u proračune
 • Analiza efektivnog i ukupnog pritiska tla
 • Proizvoljan broj analiza unutar jedne faze izgradnje konstrukcije
 • Mogućnost definiranja ograničenja optimizacije klizne površine
 • Analiza prema teoriji graničnih stanja i faktora sigurnosti
 • DWG, DXF uvoz i izvoz
 • Izvoz u IFC format - BIM podrška

More Features

Materijali za učenje

Primjer izlaznog izvještaja programa "Stabilnost kosina"

GEO5 Stabilnost kosina - Primjer izlaznog dokumenta

Glavne prednosti GEO5 izvještaja

 • Prilagodljiva struktura izvještaja
 • Personalizacija zaglavlja izvještaja (podaci firme s logotipom)
 • Dodavanje i uređivanje velikog broja slika iz analiza
 • Slike se automatski ažuriraju kako bi pokazale rezultate na osnovu trenutnih postavki"

Nove značajke u GEO5 2024

GEO5 2024
 • Novi program – GEO5 Laboratorij
 • Cloud Connection
 • Hoek-Brown model (MKE)
 • Ispis iza pisače velikih formata (Stratigrafija)
 • IFC – unos novih korisničkih podataka

GEO5 štedi vaše vrijeme!

Više izjava korisnika

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.

Softver ne radi na mobilnih aparatima. Možemo vam poslati link za download na vaš email.