GEO5

Prilagođena edukacija

Nudimo mogućnost individualnih tečajeva, koji su kreirani prema vašim zahtjevima. Tečajevi su dostupni u našem uredu u Pragu ili online ili na vašoj lokaciji.

Pripremit ćemo poseban tečaj prema vašim potrebama, bez obzira na vašu industriju, aktivni projekt ili odabranu grupu individualnih programa za koje ste zainteresirani.

Cjenovnik

EUR
  • Individualni trening (ured u Pragu ili online)
    180 EUR 180 USD po satu – za pretplatnike održavanja / 240 EUR240 USD po satu – za ostale korisnike
  • Puni dan treninga za grupe (ured u Pragu ili online)
    180 EUR 180 USD po osobi – za pretplatnike održavanja / 240 EUR240 USD po osobi – za ostale korisnike (min 5 osoba)
  • Posebno definiran trening na vašoj lokaciji (diljem svijeta)
    1200 EUR 1200 USD po treneru (govornik eng. jezika) / danu + putni troškovi i troškovi smještaja

Ukoliko ste zainteresirani za trening, molimo vas da nas kontaktirate. Definirajte za što ste zainteresirani, također i broj ljudi koji bi prisustvovali treningu, lokaciju održavanja treninga i ostale relevantne informacije.

Više izjava korisnika