GEO5

Proračun slijeganja

Slijeganje temelja

Slijeganje temeljnih konstrukcija se rejšava unutar softvera specijaliziranih za plitko i duboko temeljenje:

- Slijeganje plitkih temelja
- Slijeganje dubokih temelja

Slijeganje terena

Proračun slijeganja slojeva tla; npr. ispod nasipa ili dodatnog opterećenja, se može riješiti u programu Slijeganje. U ovom programu se također može provesti 1D proračun konsolidacije.

Za kompleksnije zadatke, slijeganje se može proračunati numeričkom metodom u MKE programu, gdje se može proračunati bilo koje opterećenje. S dodatnim modulom MKE Konsolidacija, može se provesti proračun konsolidacije s vertikalnim i horizontalnim protocima vode na numerički način.

Slijeganje iza obalne konstrukcije

Nakon deformacije obalne konstrukcije u temeljnoj jami, tlo iza obalne konstrukcije podliježe slijeganju. Proračun se može provesti u programu Provjera zagatne stijene.

Slijeganje iznad tunela

Proračun depresije terena se može proračunati u programu Podzemni gubici, uključujući utjecaj slijeganja na građevinama lociranim na preoprećenom području. Depresija se također može odrediti numerički u programu MKE, glavnom programu za proračun tunela.

GEO5 štedi vaše vrijeme!

Više izjava korisnika

Isprobajte rad u GEO5 softveru

Aktivirajte Trial verziju od 14 dana potpuno besplatno bez ograničenja u proračunu.