GEO5 softver

Plitko temeljenje

Ovaj program služi za modeliranje plitkog temelja (pločasto ili trakasto temeljenje) pod utjecajem opterećenja. Program računa vertikalnu i horizontalnu nosivost, slijeganje i rotaciju temeljne stope te određuje potrebnu uzdužnu i poprečnu armaturu (proboj).

Glavne značajke

 • Analize su bazirane na velikom broju teorija (EC 7, PN, IS, Brinch-Hansen, Meyerhof, Vesic, DIN 4017, CTE-DB SE-C)
 • Razne teorije analize slijeganja (Janbu, NEN-Buismann, Mekano tlo, korištenje indeksa i koeficijenta tlačnog naprezanja, sekundarno slijeganje prema Laddu)
 • EN 1997 – mogućnost odabira parcijalnih faktora na temelju Nacionalnih dodataka
 • Provjere se mogu provesti u skladu s EN 1997-1, LRFD ili klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti)
 • EN 1997 – mogućnost izbora svih pristupa dimenzioniranju, u skladu s proračunskom situacijom
 • Modeliranje armiranog betona prema EN 1992 (EC 2), BS, PN, IS, ACI, GP, SNiP, CSN
 • Oblici temelja – centrični, ekscentrični, trake temelja, kružni, centrični stepenasti, ekscentrični stepenasti, kružni stepenasti, plitko temeljenje s vutama
 • Automatsko određivanje dimenzija plitkog temeljenja
 • Okruženje sa slojevitim tlom
 • Implementirana baza parametara tla
 • Proizvoljan broj slučajeva opterećenja
 • Modeliranje vode
 • Modeliranje šljunčano-pješčanog jastuka
 • Modeliranje parametara između tla i dna temelja (koeficijent trenja, trenje baza-tlo)
 • Analiza temelja na dreniranom, nedreniranom ili stijenskom tlu
 • Nagnuti oblik injektirane kosine
 • Dno temelja pod nagibom
 • Provjera ekscentriciteta opterećenja za proračun nosivosti i slijeganja
 • Opći oblik dijagrama naprezanja uspod temeljne stope uslijed kombinacije savijanja i vlačnog/tlačnog naprezanja
 • Provjera plitkog temeljenja u vlaku (standard, metoda konusa, DL/T 5219-2005, BS EN 50341)
 • Analiza slijeganja korištenjem endometarskog modula specifičnog za endometarsku krivulju opterećenja

More Features

Materijali za učenje

Primjer izlaznog izvještaja programa "Plitko temeljenje"

GEO5 Plitko temeljenje - Primjer izlaznog dokumenta

Glavne prednosti GEO5 izvještaja

 • Prilagodljiva struktura izvještaja
 • Personalizacija zaglavlja izvještaja (podaci firme s logotipom)
 • Dodavanje i uređivanje velikog broja slika iz analiza
 • Slike se automatski ažuriraju kako bi pokazale rezultate na osnovu trenutnih postavki"

Nove značajke u GEO5 2024

GEO5 2024
 • Novi program – GEO5 Laboratorij
 • Cloud Connection
 • Hoek-Brown model (MKE)
 • Ispis iza pisače velikih formata (Stratigrafija)
 • IFC – unos novih korisničkih podataka

Podržane vrste konstrukcija

GEO5 program Plitko temeljenje omogućuje modeliranje koje prati plitke temelje i temeljne stope slijedećih vrsta konstrukcija:

GEO5 štedi vaše vrijeme!

Više izjava korisnika

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.

Softver ne radi na mobilnih aparatima. Možemo vam poslati link za download na vaš email.