Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Personalizirana instalacija

Personalizirana instalacija je sustav za instalaciju softvera i upravljanja licencama. Preuzmite Personalizirana instalacija koji priznaje svoj hardlok i priprema instalacije softvera ili ažurirati prema vašem statusu licence i održavanja.

Kako radi?

 • Vaša licenca prepozna se po po priloženem softverskom hardlockom. Vaša instalacija / nadogradnja potom je prilagođena na vašu licencu i održavanje statusa.
 • Personalizirana instalacija dostupno je za bilo kojeg korisnika, bez obzira kada se kupili verziju.
  • Korisniki koji imaju potpisanu Fine potporu dobiju najnoviju izdanu verziju programa.
  • Korisniki bez potpisane Fine potpore dobiju zadnje dostupno ažiriranje u verziji koju su kupili.
 • Softversko ažuriranje može se dobiti u bilo koje vrijeme samo pritiskom prečac u mapi Start menu Programa ili koristite Personalizirana instalacija.

Prednosti

 • Samo su podaci potrebni za skidanje tijekom nadogradnje softvera.
 • Kupljeni programi su dostupni u roku nekoliko minuta.
 • Demo verzije novog programa / proizvoda ne utječu na sve licencirane i (već instalirane) programe.
 • Ugrađeni programi mogu se kopirati / zalijepiti među računalima.

Prečac u mapi Start menu

Možete ažurirati svoje programe u bilo koje vrijeme samo pritiskom na prečac u mapi Start Programa.