GEO5

Driveri za ključ

Preuzmite najnovije drivere za ključe.

Fine License Customer

Verzija: 3.0.2.0
Datum: 11.05.2022

Osnovni alat za korisničke ključeve i upravljanje licencama (harverskim i softverskim). Aplikacija također instalira i Sentinel License driver. Više o tome na “Fine Licenca za Korisnike“.

HASP HL Driver

Verzija: 7.54
Datum: 12.05.2017

Verzija Sentinel Runtime Environment instalacije s komandnom linijom prilagođena za Fine softvere. Molimo vas da preferirate Fine License Customer za ažuriranje drivera.

HHASP HL firmware ažuriranje

Verzija: 3.25
Datum: 17.05.2013

Ovaj alat ažurira firmware HASP HL ključeva starijih verzija, uključujući legacy HASP HL čarobnjak za instalaciju verzije 2.16.

HW ključ za otkrivanje

Verzija: 6.60
Datum: 19.12.2013

Za GEO5 2016, FIN EC v5 i starije.

Alat za detektiranje i praćenje HASP hardlock-ova koji omogućuje ažuriranja i deinstalacije hardlock drivera.

NetHASP Licenca

Verzija: 8.32.5.40
Datum: 26.11.2009

Za GEO5 2016, FIN EC v5 i starije.

HASP Net/NetTime upravitelj mrežnim licencama. Za servere sa spojenim HASP Net/NetTime hardlock ključem. Čarobnjak za instalaciju.

Legacy License ažuriranje

Verzija: 1.2
Datum: 18.07.2013

Za GEO5 2016, FIN EC v5 i starije.

Daljinska konfiguracija hardlock ključeva. Omogućuje daljinsko upravljanje licencama i produženjima najma softvera.

Fine Licenca Mrežna usluga

Verzija: 1.0
Datum: 14.11.2018

Za mrežne administratore, koristiti u slučaju da server nije spojen na internet.

Alat omogućuje ažuriranja Fine licenci za mrežne ključeve od verzije 2017.

Upute: instalirajte i postavite mrežni servis

Minimalna konfiguracija računala

Isprobajte rad u GEO5 softveru

Aktivirajte Trial verziju od 14 dana potpuno besplatno bez ograničenja u proračunu.