GEO5

Mobilna aplikacija za prikupljanje geoloških podataka

Predstavljamo vam mobilnu aplikaciju GEO5 Data Collector za prikupljanje geoloških podataka na terenu i u laboratoriju. Podaci se mogu razmjenjivati između mobilne aplikacije i GEO5 programa GEO5 Stratigrafija. Aplikacija je dostupna na Google Play i iOS.