Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Verzije

Nova verzija GEO5 softvera se izdaje jednom godišnje, uvijek 1. studenog. Korisnici nove verzije uvijek imaju pristup svim novim nadogradnjama i ažuriranjima. Verzija se održava 2-3 godine nakon izdavanja, čak i nakon što je predstavljena novija verzija. Pretplatnici Fine održavanja uvijek imaju pristup novim verzijama. Ostali korisnici imaju mogućnost kupiti najnoviju verziju kao samostalnu nadogradnju.