Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

MKE

Ovaj program se temelji na metodi konačnih elemenata i služi za analizu velikog opsega geotehničkih problema uključujući slijeganje terena, zagatne zidove na pilotima i dijafragme, stabilnost kosina, analizu iskopa. Pruža nekoliko modela materijala tla i raznolikost konstrukcijskih elemenata kao što su zidovi, sidra, geotekstili ili geomreže. Geo5 MKE služi za računanje pomaka, unutarnjih sila, naprezanja i plastičnih zona u tlu za svaku fazu izgradnje konstrukcije.

S dodatnim modulima program također može provesti proračun iskopa Tunela, proračun Protoka vode u stanju mirovanja ili gibanja, proračun Konsolidacije ili dinamički utjecaj potresnog djelovanja.

Cijena: 2.350 €
 • Dostupno u paketima:

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.

Glavne značajke

 • Raznolikost tradicionalnih i najmodernijih modela materijala:
  • Linearni elastični model
  • Modificirani elastični model
  • Mohr-Coulombov model
  • Modificirani Mohr-Coulombov model sa stvrdnjavanjem/omekšavanjem
  • Drucker-Prager model
  • Cam Clay model
  • Hipoplastični model za glinu
 • Široki raspon uobičajenih konstrukcijskih elemenata:
  • Betonski zidovi, zidovi na pilotima, vojni zidovi na pilotima ili armiranobetonski tuneli se modeliraju grednim elementima uz pomoć kataloga profila i materijala
  • Sidra
  • Čavli
  • Potpornji
  • Armatura (geotekstili, geomreže)
 • Betonski elementi između tla i konstrukcije s nelinearnom vezom naprezanje-pomak
 • Model se sastoji od nekoliko faza izgradnje konstrukcije kako bi se uzeli u obzir svi procesi gradnje
 • Bilo koji broj dodatnih opterećenja (trakasto, trapezoidno, linijsko) se može dodati na model u bilo kojoj fazi izgradnje konstruk
 • Rubni uvjeti su određeni automatski ili posebno definirani za odabrane točke ili linije
 • Tablica podzemnih voda je korisnički definirana ili proračunata u GEO5 MKE – Protok vode i uvezena putem GeoClipboard-a
 • Svaki model materijala može biti u dreniranim ili nedreniranim uvjetima
 • Analiza stabilnosti može biti pokrenuta u bilo kojoj fazi izgradnje sa statičkim ili potresnim opterećenjem uzimajući u obzir trenutni faktor sigurnosti
 • Opsežna lista varijabli (slijeganje, naprezanja, deformacije, plastične zone, porni pritisak, itd.) na deformiranom ili nedeformiranom modelu
 • Moguća raspodjela unutarnjih sila i deformacija konstrukcijskih elemenata
 • Praćenje razvoja količina na odabranim točkama pomoću monitora i grafikona
 • Automatsko generiranje mreže javlja upozorenja na problematičnim topološkim dijelovima
 • Veličina elemenata se može prilagoditi pomoću točaka, linija ili slobodnim izborom
 • Program podržava DXF uvoz i izvoz

More Features

Materijali za učenje

Nove značajke GEO5 2021

GEO5 2021
 • Nove Bilješke u svim programima
 • Stratigrafija – Zemljani radovi
  (novi modul)
 • MKE – Potres (novi modul)
 • Koordinatni Sustavi (Stratigrafija)
 • Vertikalni i horizontalni nosači (Provjera Zagatne Stijene)

Primjer izlaznog izvještaja programa "MKE"

GEO5 MKE - Primjer izlaznog dokumenta

Glavne prednosti GEO5 izvještaja

 • Prilagodljiva struktura izvještaja
 • Personalizacija zaglavlja izvještaja (podaci firme s logotipom)
 • Dodavanje i uređivanje velikog broja slika iz analiza
 • Slike se automatski ažuriraju kako bi pokazale rezultate na osnovu trenutnih postavki"

MKE dodatni moduli:

Više izjava korisnika

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.

Softver ne radi na mobilnih aparatima. Možemo vam poslati link za download na vaš email.