Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

GEO5

MKE

Ovaj program se temelji na metodi konačnih elemenata i služi za analizu velikog opsega geotehničkih problema uključujući slijeganje terena, zagatne zidove na pilotima i dijafragme, stabilnost kosina, analizu iskopa. Pruža nekoliko modela materijala tla i raznolikost konstrukcijskih elemenata kao što su zidovi, sidra, geotekstili ili geomreže. Geo5 MKE služi za računanje pomaka, unutarnjih sila, naprezanja i plastičnih zona u tlu za svaku fazu izgradnje konstrukcije.

S dodatnim modulima program provodi analizu iskopa Tunela, analizu Protoka vode u stanju mirovanja ili gibanja ili analizu analizu Konsolidacije.

Cijena: 2.350 €
 • Dostupno u paketima:

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.

Glavne značajke

 • Raznolikost tradicionalnih i najmodernijih modela materijala:
  • Linearni elastični model
  • Modificirani elastični model
  • Mohr-Coulombov model
  • Modificirani Mohr-Coulombov model sa stvrdnjavanjem/omekšavanjem
  • Drucker-Prager model
  • Cam Clay model
  • Hipoplastični model za glinu
 • Široki raspon uobičajenih konstrukcijskih elemenata:
  • Betonski zidovi, zidovi na pilotima, vojni zidovi na pilotima ili armiranobetonski tuneli se modeliraju grednim elementima uz pomoć kataloga profila i materijala
  • Sidra
  • Čavli
  • Potpornji
  • Armatura (geotekstili, geomreže)
 • Betonski elementi između tla i konstrukcije s nelinearnom vezom naprezanje-pomak
 • Model se sastoji od nekoliko faza izgradnje konstrukcije kako bi se uzeli u obzir svi procesi gradnje
 • Bilo koji broj dodatnih opterećenja (trakasto, trapezoidno, linijsko) se može dodati na model u bilo kojoj fazi izgradnje konstruk
 • Rubni uvjeti su određeni automatski ili posebno definirani za odabrane točke ili linije
 • Tablica podzemnih voda je korisnički definirana ili proračunata u GEO5 MKE – Protok vode i uvezena putem GeoClipboard-a
 • Svaki model materijala može biti u dreniranim ili nedreniranim uvjetima
 • Analiza stabilnosti može biti pokrenuta u bilo kojoj fazi izgradnje sa statičkim ili potresnim opterećenjem uzimajući u obzir trenutni faktor sigurnosti
 • Opsežna lista varijabli (slijeganje, naprezanja, deformacije, plastične zone, porni pritisak, itd.) na deformiranom ili nedeformiranom modelu
 • Moguća raspodjela unutarnjih sila i deformacija konstrukcijskih elemenata
 • Praćenje razvoja količina na odabranim točkama pomoću monitora i grafikona
 • Automatsko generiranje mreže javlja upozorenja na problematičnim topološkim dijelovima
 • Veličina elemenata se može prilagoditi pomoću točaka, linija ili slobodnim izborom
 • Program podržava DXF uvoz i izvoz

More Features

Materijali za učenje

Nove značajke GEO5 2020

GEO5 2019
 • Dvostruki red pilota (Provjera zagatne stijene)
 • Uglađenost mrežnih segmenata (Stabilnost kosine)
 • Geoclipboard dodan u većini programa
 • Izrada unesenih poprečnih presjeka iz 3D modela terena (Stratigrafija)
 • Novi Inženjerski priručnici

Primjer izlaznog izvještaja programa "MKE"

GEO5 MKE - Primjer izlaznog dokumenta

Glavne prednosti GEO5 izvještaja

 • Prilagodljiva struktura izvještaja
 • Personalizacija zaglavlja izvještaja (podaci firme s logotipom)
 • Dodavanje i uređivanje velikog broja slika iz analiza
 • Slike se automatski ažuriraju kako bi pokazale rezultate na osnovu trenutnih postavki"

MKE dodatni moduli:

Više izjava korisnika

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.

Softver ne radi na mobilnih aparatima. Možemo vam poslati link za download na vaš email.