GEO5

Ključevi i licenciranje

Vrste ključeva

Fine sustav licenciranja koristi Gemalto Sentinel vrste ključeva:

Ključ Vrsta ključa Izgled Koristi se za Naziv ključa
Hardware Lokalni Jedan korisnik HASP HL Max
Lokalni s vremenskim ograničenjem HASP HL Time
Mrežni Više korisnika HASP HL Net (10,50)
Mrežni s vremenskim ograničenjem HASP HL NetTime (10,50)
Softverski Lokalni s vremenskim ograničenjem Jedno računalo HASP SL AdminMode

Hardverski ključ - Lokalni

Hardlock je mali uređaj koji se spaja na USB port vašeg računala. Možete instalirati programe na bilo koji broj računala, s razumijevanjem da će programi raditi jedino na računalu na kojem je lokalni ključ (USB dongle) trenutno spojen.

Hardverski ključ - Mrežni

Mrežni hardverski ključ je mali uređaj koji se paja na bilo koje računalo unutar mreže. Maksimalni broj korisnika koji mogu istovremeno raditi u softveru ovisi o broju kupljenih licenci. Možete koristiti softver na više računala u mreži ili na virtualnim mašinama.

Softverski ključ

Radi se o posebnom kodu na tvrdom disku, koji se veže na hardver vašeg računala na koji je ključ instaliran. Softverski ključ se šalje putem emaila. Možete instalirati i koristiti softver na samo jednom računalu. Ukoliko kupite novo računalo, ključ se može prenijeti (u slučaju da imate komercijalnu verziju). Softverski ključevi nisu dopušteni na virtualnim mašinama.

Vrste licenci

Vrsta licence se određuje prema načinu korištenja – lokalna licenca (za jedno računalo) ILI mrežna licenca (za više računala u mreži ili na virutalnim mašinama). Više infromacija Vrstama licenci.

Driveri za ključeve

Posjetite stranicu za preuzimanje drivera za ključeve.

Operacije s Licencama & Ključevima

Ovaj odjeljak opisuje individualne operacije vezane za Fine licence.

FAQ

USB ključ nije prepoznat, što činiti?

U trenutku kada spojite vaš USB ključ, crveno LED svjetlo se pali što znači da ključ ispravno funkcionira. Ako se crevno LED svjetlo ne upali, probajte reinstalirati driver za ključ.


Gdje mogu pronaći serijski ključ od USB ključa?

Serijski ključ možete pronaći u Fine License Customer programu kao "KeyID".


Kako mogu instalirati driver za ključ?

Ukoliko imate problema s GEO5 softverom, morate biti sigurni da su posljednji driveri ispravno instalirani. Molimo vas da posjetite sljedeću stranicu kako biste saznali kako instalirati drivere.


Je li moguće prenijeti softverski ključ na drugo računalo?

Softverski ključ je vezan za hardverske parametre vašeg računala na koje je ključ instaliran. Ako kupite novo računalo, ključ se može prenijeti (samo ako imate komercijalnu verziju softvera). Ukoliko je vaš tvrdi disk ukraden ili pokvaren, molimo da nas kontaktirate .


Je li moguće promijeniti hardver na računalu na kojem je softverski ljuč instaliran?

Ako je hardver djelomično izmijenjen, prijavite promjene hardvera kako biste povratili potpunu funkcionalnost vašeg ključa.


Kako radi mrežni hardlock?

Naše mrežne licence su distribuirane jedino putem hardlocka. Ako kupite mrežnu licencu, možete koristiti softver na više računala u mreži ili na virtualnim mašinama. Maksimalni broj korisnika koji mogu istovremeno raditi u softveru ovisi o broju kupljenih licenci. Kako biste pokrenuli aplikaciju, mrežni hardlock mora biti spojen na jedno računalo u mreži. Više informacija o postavkama mrežne licence.


Zašto mi treba hardlock?

Hardlock je mali uređaj spojen na računalo. On štiti naš softver od ilegalnih kopija. Zaštićeni softver se ne može pokrenuti bez valjanog hardlocka spojenog na računalo.


Što učiniti u slučaju izgubljenog ili oštećenog hardlocka?

Hardlock ili softverski ključ predstavljaju licencu. Gubitak hardlocka ili softverskog ključa rezultira gubitkom odgovarajuće licence. Ako je hardlock oštećen, nudimo mogućnost zamjene hardlocka po cijeni novog hardlocka (pogledajte cjenik). Stari ključ mora biti vraćen.


Kako mogu preventirati gubitak softverskog ključa?

Preporučamo korištenje Windows alata Backup and Restore koji vam dopušta izradu System Image Backup-a – kopiju vašeg Windows operativnog sustava koji je pokrenut na vašem PC-u, kao i vaših programa, datoteka i postavki. Ukoliko se vaše računalo sruši, možete koristiti system image backup kako biste povratili vaše računalo na prethodno stanje, što vam omogućuje spremnost za rad u nekoliko minuta na istom i drugom tvrdom disku.


Kako deaktivirati softverski ključ?

Ako želite deaktivirati softverski ključ, pošaljite nam e-poruku na support@fine.cz