Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Stabilnost kosina

Ovaj program služi za analizu stabilnosti kosina (nasipi, usidreni potporni zidovi, MST zidovi, itd.). Podrazumijeva se da je klizna površina kružna (Bishop, Fellenius/Petterson, Janbu, Morgenstern-Price ili Spencer metoda) ili poligonalna (Sarma, Janbu, Morgenstern-Price ili Spencer metoda).

Stabilnost kosina - Protok vode je dodatni modul za određivanje pornih pritisaka na nasipima kosteći analizu protoka vode u stanju mirovanja ili gibanja uz podzemno procjeđivanje.

 • Dostupno u paketima:

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.

Glavne značajke

 • Provjere se mogu provesti u skladu s EN 1997-1, LRFD ili klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti)
 • EN 1997 – mogućnost odabira parcijalnih faktora na temelju Nacionalnih dodataka
 • EN 1997 – mogućnost izbora svih pristupa dimenzioniranju, u skladu s proračunskom situacijom
 • Jednostavan unos geometrije slojeva
 • Ugrađena baza podataka za tla i stijene
 • Brza i pouzdana optimizacija kružnih i poligonalnih kliznih površina
 • Proizvoljan broj opterećenja na konstrukciju (trakasto, trapezoidno, koncentrirano opterećenje)
 • Proizvoljan broj sidara
 • Prisutnost vode modelirane pomoću tablice podzemnih voda ili koristeći izolinije pornih pritisaka
 • Analiza brzog pada, vlačne pukotine
 • Rukovodi nizom konstrukcija kosina u jednom zadatku analize
 • Jednostavno modeliranje krutih tijela
 • Utjecaji potresa
 • Metode analize - Bishop, Fellenius/Petterson, Spencer, Morgenstern-Price, Sarma, Janbu, Shahunyanc, ITFM (Kineski standardi)
 • Metode analiza- Bishop, Fellenius/Petterson, Spencer, Morgenstern-Price, Sarma, Janbu, Shahunyanc, ITFM (Kineski standardi)
 • Izlazni podaci proračunatih kosina tijekom optimizacije
 • Uzima u obzir foliaciju tla
 • Geoarmatura može biti uključena u proračune
 • Analiza efektivnog i ukupnog pritiska tla
 • Proizvoljan broj analiza unutar jedne faze izgradnje konstrukcije
 • Mogućnost definiranja ograničenja optimizacije klizne površine
 • Analiza prema teoriji graničnih stanja i faktora sigurnosti
 • DWG, DXF uvoz i izvoz

More Features

Materijali za učenje

Nove značajke GEO5 2022

GEO5 2022
 • BIM za geotehniku u GEO5
 • Novi način modeliranja sidara (MKE)
 • Proračun nosivosti pilota prema EA- Pfähle (Pilot)
 • Nosivost pilota prema De Beer metodi (Pilot CPT)
 • Vizualizacija opterećenja i opruga (Skupina Pilota)
 • Novi katalog armature - Tensar UX (MST zid)

Primjer izlaznog izvještaja programa "Stabilnost kosina"

GEO5 Stabilnost kosina - Primjer izlaznog dokumenta

Glavne prednosti GEO5 izvještaja

 • Prilagodljiva struktura izvještaja
 • Personalizacija zaglavlja izvještaja (podaci firme s logotipom)
 • Dodavanje i uređivanje velikog broja slika iz analiza
 • Slike se automatski ažuriraju kako bi pokazale rezultate na osnovu trenutnih postavki"

GEO5 štedi vaše vrijeme!

Više izjava korisnika

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.

Softver ne radi na mobilnih aparatima. Možemo vam poslati link za download na vaš email.