Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Proračun iskopa

Provjera obalnih konstrukcija

Detaljna analiza obalnih konstrukcija se može provesti u programu Provjera zagatne stijene, gdje se konstrukcija opterećuje sa zemljanim pritiscima ovisno o njenoj deformaciji. Program provjerava nosivost obalne konstrucije, unutarnju stabilnost sustava sidrenja, nosivost individualnih sidara, hidrauličke provjere i/ili vertikalnu nosivost.

Globalna stabilnost konstrukcije se rješava programom Stabilnost kosina. Svi potrebni podaci se automatski prenose između oba programa.
Zemljani pritisci se nanose na glavnu konstrukciju koja se provjerava u programu Pritisci tla.

Proračun obalne konstrukcije

Inicijalni proračun obalne konstrukcije se može odraditi u programu Dizajn zagatne stijene. Glavni rezultati dobiveni u ovom programu su minimalna potrebna dubina konstrukcije u tlu, preliminarne unutarnje sile i sile u sidrima.

Konstrukcija može biti opterećenja aktivnim tlakom, povećanim aktivnim tlakom ili tlačnim silama u mirovanju.

MKE proračuni

Numerički proračun kompleksnih iskopa, često u kombinaciji s drugim konstrukcijama, može biti proveden u programu MKE.Moguće je modelirati sve vrste poprečnih presjeka, sidara, greda, itd. Prednost je mogućnost korištenja raznih nelinearnih modela materijala za sprecifične vrste; npr. Cam-clay model ili hipoplastična glina.

GEO5 štedi vaše vrijeme!

Više izjava korisnika

Isprobajte rad u GEO5 softveru

Aktivirajte Trial verziju od 14 dana potpuno besplatno bez ograničenja u proračunu.