Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

GEO5

Plitko temeljenje CPT

Ovaj program služi za modeliranje i provjeru plitkog temeljenja s obzirom na podatke iz terenskih pokusa (CPT, SPT, PMT). Program provodi analizu za vertikalnu nosivost, slijeganje, uzdužnu i poprečnu armaturu (proboj).

Cijena: 550 €
 • Dostupno u paketima:

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.

Glavne značajke

 • Oblici temeljnih stopa – centrični, ekscentrični, stepenasti centrični, stepenasti ekscentrični, plitki temelji s vutama
 • Uvoz CPT pokusa u raznim formatima (TXT format, gINT format, AGS format ili NEN standard)
 • Ugrađena klasifikacija tla prema Robertsonu (1986 ili 2010)
 • Analiza nosivosti prema CPT-u koristeći slijedeće metode:
  • Meyerhof
  • Schmertmann
  • Skempton
 • Analiza nosivosti prema SPT-u koristeći slijedeće metode:
  • Meyerhof
 • Analiza nosivosti prema PMT-u koristeći slijedeće metode:
  • NF P94-261
 • Analiza slijeganja prema CPT-u koristeći slijedeće metode:
  • Schmertmann
 • Analiza slijeganja prema SPT-u koristeći slijedeće metode:
  • NAVFAC DM7
 • Analiza slijeganja prema PMT-u koristeći slijedeće metode:
  • NF P94-261
 • Automatsko definiranje dimenzija plitkih temelja
 • Ugrađena baza podataka tla
 • Općenito slojevito tlo
 • Proizvoljan broj slučajeva opterećenja
 • Modeliranje tablice podzemnih voda
 • Oblik tla u nagibu
 • Dno temelja u nagibu
 • Provjera ekscentriciteta opterećenja

More Features

Materijali za učenje

Nove značajke GEO5 2020

GEO5 2019
 • Bilješke u svim GEO5 programima
 • Pojednostavljeno 3D modeliranje slojeva tla (Stratigrafija)
 • Proračun kosina zaštićenih mrežama (Sidrena kosina)
 • Modeliranje čavala (MKE)
 • Proračun nosivosti na temelju SPT (Pilot CPT)

Primjer izlaznog izvještaja programa "Plitko temeljenje CPT"

GEO5 Plitko temeljenje CPT - Primjer izlaznog dokumenta

Glavne prednosti GEO5 izvještaja

 • Prilagodljiva struktura izvještaja
 • Personalizacija zaglavlja izvještaja (podaci firme s logotipom)
 • Dodavanje i uređivanje velikog broja slika iz analiza
 • Slike se automatski ažuriraju kako bi pokazale rezultate na osnovu trenutnih postavki"
Više izjava korisnika

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.

Softver ne radi na mobilnih aparatima. Možemo vam poslati link za download na vaš email.