Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Plitko temeljenje

Ovaj program služi za modeliranje plitkog temelja (pločasto ili trakasto temeljenje) pod utjecajem opterećenja. Program računa vertikalnu i horizontalnu nosivost, slijeganje i rotaciju temeljne stope te određuje potrebnu uzdužnu i poprečnu armaturu (proboj).

Cijena: 550 €
 • Dostupno u paketima:

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.

Glavne značajke

 • Analize su bazirane na velikom broju teorija (EC 7, PN, IS, Brinch-Hansen, Meyerhof, Vesic, DIN 4017, CTE-DB SE-C)
 • Razne teorije analize slijeganja (Janbu, NEN-Buismann, Mekano tlo, korištenje indeksa i koeficijenta tlačnog naprezanja, sekundarno slijeganje prema Laddu)
 • Provjere se mogu provesti u skladu s EN 1997-1, LRFD ili klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti)
 • EN 1997 – mogućnost odabira parcijalnih faktora na temelju Nacionalnih dodataka
 • EN 1997 – mogućnost izbora svih pristupa dimenzioniranju, u skladu s proračunskom situacijom
 • Modeliranje armiranog betona prema EN 1992 (EC 2), BS, PN, IS, ACI, GP, SNiP, CSN
 • Oblici temelja – centrični, ekscentrični, trake temelja, kružni, centrični stepenasti, ekscentrični stepenasti, kružni stepenasti, plitko temeljenje s vutama
 • Automatsko određivanje dimenzija plitkog temeljenja
 • Okruženje sa slojevitim tlom
 • Ugrađena baza parametara tla
 • Proizvoljan broj slučajeva opterećenja
 • Modeliranje vode
 • Modeliranje šljunčano-pješčanog jastuka
 • Modeliranje parametara između tla i dna temelja (koeficijent trenja, trenje baza-tlo)
 • Analiza temelja na dreniranom, nedreniranom ili stijenskom tlu
 • Nagnuti oblik injektirane kosine
 • Dno temelja pod nagibom
 • Provjera ekscentriciteta opterećenja za proračun nosivosti i slijeganja
 • Opći oblik dijagrama naprezanja uspod temeljne stope uslijed kombinacije savijanja i vlačnog/tlačnog naprezanja
 • Provjera plitkog temeljenja u vlaku (standard, metoda konusa, DL/T 5219-2005, BS EN 50341)
 • Analiza slijeganja korištenjem endometarskog modula specifičnog za endometarsku krivulju opterećenja

More Features

Materijali za učenje

Nove značajke GEO5 2021

GEO5 2021
 • Nove Bilješke u svim programima
 • Stratigrafija – Zemljani radovi
  (novi modul)
 • MKE – Potres (novi modul)
 • Koordinatni Sustavi (Stratigrafija)
 • Vertikalni i horizontalni nosači (Provjera Zagatne Stijene)

Primjer izlaznog izvještaja programa "Plitko temeljenje"

GEO5 Plitko temeljenje - Primjer izlaznog dokumenta

Glavne prednosti GEO5 izvještaja

 • Prilagodljiva struktura izvještaja
 • Personalizacija zaglavlja izvještaja (podaci firme s logotipom)
 • Dodavanje i uređivanje velikog broja slika iz analiza
 • Slike se automatski ažuriraju kako bi pokazale rezultate na osnovu trenutnih postavki"

Podržane vrste konstrukcija

GEO5 program Plitko temeljenje omogućuje modeliranje koje prati plitke temelje i temeljne stope slijedećih vrsta konstrukcija:

Više izjava korisnika

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.

Softver ne radi na mobilnih aparatima. Možemo vam poslati link za download na vaš email.