Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Video tutorijali

Kratki video tutorijali pojašnjavaju osnove rada u softveru i korake za jednostavno obavljanje zadataka u našem softveru.

Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:
GEO5
Podrška i dokumentacija za GEO5 softvare (2:37) 12/2019 Svi programi
Standardi i postavke (2:03) 4/2019 Svi programi
Unos geološkog profila (1:55) 4/2019 Svi programi
Izvještaji (3:26) 4/2019 Svi programi
BIM izvoz podataka u GEO5 softveru (3:28) 6/2019 Svi programi
Upoznavanje s bilješkama u GEO5 2020 (3:02) 12/2019 Svi programi
Plitko temeljenje (2:51) 4/2019 Plitko temeljenje
Potporni zidovi (3:58) 4/2019 Svi programi
Stabilnost kosina (3:19) 4/2019 Stabilnost kosina
Stabilnost kosina - faze gradnje (3:05) 4/2019 Stabilnost kosina
Izradite geološke izvještaje koristeći modul Izvještaji u GEO5 programu Stratigrafija (4:50) 6/2019 Stratigrafija, Stratigrafija – Izvještaji
Izradite geološke poprečne presjeke koristeći GEO5 program Stratigrafija (6:13) 6/2019 Stratigrafija, Stratigrafija – Poprečni Presjeci
Izradite 3D model terena iz Geoloških poprečnih presjeka u GEO5 programu Stratigrafija (5:25) 12/2019 Stratigrafija, Stratigrafija – Poprečni Presjeci
Pilot CPT (3:08) 4/2019 Pilot, Pilot CPT
Bilješke u GEO5 programima (2:20) 11/2020 Svi programi
Modeliranje Zemljanih radova u GEO5 Stratigrafiji (3:23) 11/2020 Stratigrafija, Stratigrafija – Zemljani radovi

Trebate li dodatne informacije?

Odmah izračunajte cijenu u našoj online trgovini ili nas kontaktirajte.