Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Video tutorijali

Kratki video tutorijali pojašnjavaju osnove rada u softveru i korake za jednostavno obavljanje zadataka u našem softveru.

Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:
GEO5
Podrška i dokumentacija za GEO5 softvare (2:37) 12/2019 Svi programi
Standardi i postavke (2:03) 4/2019 Svi programi
Unos geološkog profila (1:55) 4/2019 Svi programi
Izvještaji (3:26) 4/2019 Svi programi
BIM izvoz podataka u GEO5 softveru (3:28) 6/2019 Svi programi
Upoznavanje s bilješkama u GEO5 2020 (3:02) 12/2019 Svi programi
Plitko temeljenje (2:51) 4/2019 Plitko temeljenje
Potporni zidovi (3:58) 4/2019 Svi programi
Stabilnost kosina (3:19) 4/2019 Stabilnost kosina
Stabilnost kosina - faze gradnje (3:05) 4/2019 Stabilnost kosina
Izradite geološke izvještaje koristeći modul Izvještaji u GEO5 programu Stratigrafija (4:50) 6/2019 Stratigrafija, Stratigrafija – Izvještaji
Izradite geološke poprečne presjeke koristeći GEO5 program Stratigrafija (6:13) 6/2019 Stratigrafija, Stratigrafija – Poprečni Presjeci
Izradite 3D model terena iz Geoloških poprečnih presjeka u GEO5 programu Stratigrafija (5:25) 12/2019 Stratigrafija, Stratigrafija – Poprečni Presjeci
Pilot CPT (3:08) 4/2019 Pilot, Pilot CPT

Trebate li dodatne informacije?

Odmah izračunajte cijenu u našoj online trgovini ili nas kontaktirajte.