GEO5

Online pomoć

Tree
Settings
Programa:
Jezik:

Dopočet pasivní síly v následující fázi

Pokud dojde v následující fázi ke změně terénu před konstrukcí, může být pasivní síla v této fázi automaticky dopočtena dle vzorce:

kde:

F

-

nově dopočtena pasivní síla

L

-

hloubka smykové plochy pod terénem v první fázi

le

-

vzdálenost mezi terénem v první a aktuální fázi

Fo

-

původní pasivní síla

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.