GEO5

Online pomoć

Tree
Settings
Programa:
Jezik:

Výpočet podle BS8006

Při návrhu podle BS8006-1 se postupuje v zásadě podle teorie mezních stavů.

V závislosti na zvoleném typu konstrukce jsou do výpočtu zavedeny dílčí součinitele výpočtu, které upravují charakteristické hodnoty zatížení, materiálu a odporu.

Typ konstrukce se volí v rámu "Nastavení fáze":

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.