GEO5

Online pomoć

Tree
Settings
Programa:
Jezik:

Určení středního penetračního odporu

Minimální hodnota středního penetračního odporu qc je dána minimální hodnotou střední hodnoty penetračního odporu qc v délce od 0,7d do 4d pod patou piloty (d je průměr piloty). Minimální hodnota středního penetračního odporu qc2 je dána průměrem z minimálních hodnot penetračního odporu qc v délce od 8d od paty piloty směrem vzhůru (d je průměr piloty). Postup určení hodnot středního penetračního odporu qc1, qc2 je následující (viz. Obrázek):

1)

určí se průměrná hodnota penetračního odporu od úrovně paty do hloubky 0,4d a od úrovně paty do hloubky 0,7d, přičemž do dalšího výpočtu se uvažuje menší získaná průměrná hodnota

2)

určí se nejmenší hodnota penetračního odporu v délce od paty piloty do hloubky 0,7d

3)

spočte se průměrná hodnota penetračních odporů získaných v kroku 1) a 2), která dává hodnotu qc1

4)

určí se průměrná hodnota penetračních odporů qc v délce od 8d od paty piloty směrem vzhůru, která  dává hodnotu qc2

Určení středního penetračního odporu qc1, qc2

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.