GEO5

Online pomoć

Tree
Settings
Programa:
Jezik:

Import zkoušek

Tlačítko "Import" otevírá dialogové okno "Typ nové zkoušky", ve kterém je třeba zvolit typ polní zkoušky, kterou chceme importovat.

Dialogové okno "Typ nové zkoušky"

Program "Stratigrafie" umožňuje importovat následující typy zkoušek:

Vrt, kopaná sonda

*.txt, *.xlsx, *.csv, *.ods

-

obecná textová či tabulková data

*.son,*.so2

-

formát dat používaný v České a Slovenské republice, původem z programu GeProDo

*.accdb, *.mdb

-

data standardu SEP3 používaná v Německu

Hydrovrt (hydrogeologický vrt)

*.txt, *.xlsx, *.csv, *.ods

-

obecná textová či tabulková data

*.hyd,*.hyv

-

formát dat používaný v České a Slovenské republice, původem z programu GeProDo

*.accdb, *.mdb

-

data standardu SEP3 používaná v Německu

CPT (Statická penetrační zkouška)

*.txt, *.xlsx, *.csv, *.ods

-

obecná textová či tabulková data

*.spe

-

formát dat používaný v České a Slovenské republice, původem z programu GeProDo

*.cpt

-

textový soubor standardizovaný především v Nizozemí (používaná například programy Geodelft M-Serie), ve kterém se zadávají nadmořské výšky jednotlivých bodů a hodnoty penetračního odporu (může obsahovat více CPT)

*.cpt

-

textový soubor Geotech AB CPT

*.cpt

-

textový soubor Gouda Geo CPT

*.cpt

-

textový soubor Hogentogler CPT

*.gef

-

GEF (Geotechnical Exchange Format) je obecný formát pro ukládání a přenášení geotechnických dat

Podrobné informace na : https://publicwiki.deltares.nl/display/STREAM/GEF-CPT

*.ags

formát pro přenos geotechnických parametrů používaný ve Velké Británii

Podrobné informace na : http://www.agsdataformat.com/datatransferv4/intro.php

DPT (Dynamická penetrační zkouška)

*.txt, *.xlsx, *.csv, *.ods

-

obecná textová či tabulková data

*.pen

-

formát dat používaný v České a Slovenské republice, původem z programu GeProDo

SPT (Standardní penetrační zkouška)

*.txt, *.xlsx, *.csv, *.ods

-

obecná textová či tabulková dat

DMT (Dilatometrická zkouška)

*.txt, *.xlsx, *.csv, *.ods

-

obecná textová či tabulková data

*.uni

-

standardizovaný a univerzální formát pro načtení naměřených dat z dilatometrických zkoušek

PMT (Presiometrická zkouška)

*.txt, *.xlsx, *.csv, *.ods

-

obecná textová či tabulková data

U importu textového formátu, resp. tabulkových dat lze zvolit systém jednotek, ve kterých jsou data uložena. Program je při importu automaticky zkonverguje na formát jednotek používaný programem.

Pokud používáte formát dat, který není programem podporován, kontaktujte nás na hotline@fine.cz - rádi ho v příští verzi zabudujeme.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.