GEO5

Online pomoć

Tree
Settings
Programa:
Jezik:

Podklady

V rámu "Poklady" lze načíst volně přístupná data, která se týkají oblasti staveniště - např. různé mapy a body zájmu.

Tlačítkem "Získat podklady" (A) se otevírá dialogové okno, které umožňuje načíst požadované mapy a body zájmu.

Načtené mapy a body zájmu se následně zobrazují v tabulkách v dolní části rámu (B).

Program umožňuje import vlastních podkladů (obrázků, plánů) a jejich umístění na terén. Dále je možné nahrát ortofotomapu při předání dat z programu "Mračno bodů".

Pomocí tlačítka "Možnosti" (Hamburger) nebo pomocí pravého tlačítka myši nad vybranými body v tabulce lze provádět speciální operace s daty.

Rám "Podklady"

Body zájmu mohou mít automaticky načtené přílohy - např. zde informace o provedených vrtech z databáze české geologické služby. Ke všem bodům je možné také zadávat libovolné množství vlastních příloh. Z tohoto důvodu lze také body v oblasti staveniště zadávat ručně (textově, graficky).

Body zájmu - přílohy

Načtené mapy nebo vlastní podklady lze umístit na povrch modelu jako "ortofotomapu" pomocí tlačítka "Umístit na terén". Legenda mapy je zobrazena pouze v případě, že jí zdroj dat disponuje.

Mapy

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.