GEO5

Online pomoć

Tree
Settings
Programa:
Jezik:

Zeminy

Rám "Zeminy" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zemin. Zvláštností této tabulky je zobrazení údajů o aktuálně vybrané zemině v pravé části rámu. Pokud je v tabulce vybráno více záznamů (zemin), řadí se informace o jednotlivých zeminách za sebou.

Přidání zeminy se provádí v dialogovém okně "Přidání nových zemin".

V programu "Nosník" se zadávají charakteristiky zemin, které jsou blíže popsané v následujících kapitolách: "Základní data", "Sedání - edometrický modul", "Sedání - výpočet deformační zóny" a "Vztlak".

Data zadaných zemin lze kopírovat v rámci všech programů GEO5 pomocí "Geoschránky".

Rám "Zeminy"

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.